Kampaania reeglid

Kampaania „Tartu Kaubamaja liikumis-challenge“ loosireeglid:

 1. Kampaania „Tartu Kaubamaja liikumis-challenge“ on alates 1.09.2023 kuni 30.09.2023 Tartu Kaubamaja keskuse poolt organiseeritud kampaania (edaspidi Kampaania) YuMuuv äpi keskkonnas, mida korraldab TKM Kinnisvara Tartu OÜ, reg. kood 11076360, asukohaga Riia 1, 51004, Tartu (edaspidi Korraldaja).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaanias võivad osaleda kõik Eestis alaliselt elavad isikud vanuses 14-26 aastat.
 4. Kampaanias ei või osaleda TKM Kinnisvara Tartu OÜ töötajad.
 5. Kampaanias osalemiseks tuleb omada nutitelefoni ja alla laadida tasuta mobiilirakendus YuMuuv, mis eeldab kehalise aktiivsuse mõõtmist tuntumate tootjate mobiilirakenduste või seadmetega. Osalemiseks nutitelefoniga peab kasutama mobiilirakendust Google Fit või Apple Health, mis on nutitelefonidele tasuta kättesaadavad. Osalemiseks aktiivsusmonitori või spordikellaga peab kasutama tuntumate tootjate – Garmin, Polar, Suunto, Fitbit, Apple ja Google – seadmeid ja nende mobiilirakendusi.
 6. Kampaanias osalemiseks tuleb osalus registreerida YuMuuvi äpis ajavahemikus 15.08 – 10.09.2023.
 7. Kampaania loosiauhindade võitmiseks tuleb septembrikuu jooksul:
  7.1. Üksikosalejal teha vähemalt 255 000 sammu ja need registreerida YuMuuvi äpis hiljemalt 03.10.2023;
  7.2. Neljaliikmelisel grupil tuleb kokku teha vähemalt 1 020 000 sammu ja need grupina registreerida YuMuuvi äpis hiljemalt 03.10.2023.
 8. Kampaania korraldaja loosib välja järgmised auhinnad kõikide kampaanias osalejate vahel, kes on täitnud punktis 7 toodud nõudmised:
  a. 5. oktoobril 2023 loositakse välja 112 auhinda, milleks on
  i.   1 Apple Watch SE (2022, GPS)
  ii.  1 paar Nike’i jooksutosse Sportlandist väärtusega kuni 160 €
  iii. 5 x MyFitnessi Vitamiinikaart (7 korra trennikaart)
  iv. 4 x Nike’i joogipudel Sportlandist
  v. 100 priipääset Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi
  vi. 1 x auhind neljaliikmelisele grupile – endale sobival ajal ning eelistatud trennistiiliga MyFitnessi rühmatrenn max 10 inimesele
 9. Võitjate nimed avaldatakse Tartu Kaubamaja kodulehel loosimisele järgneval tööpäeval.
 10. Korraldaja võtab võitjatega isiklikult ühendust YuMuuvi äpis toodud kontaktandmetel loosimisele järgneval tööpäeval.
 11. Kui auhinna võitjatega ei ole Korraldajast mitteolenevatel põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 5 (viie) tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja uus võitja.
 12. Auhinnad saab kätte Tartu Kaubamaja keskusest.
 13. Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, eelkõige läbirääkimiste teel.
 14. Korraldaja ei vastuta auhinna kasutamisel võitjatele tekkida võivate võimalike kahjude eest. Korraldaja ei vastuta auhinna kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.
 15. Võidetud auhindu ei asendata Kampaanias osalejate nõudmisel teist liiki auhinna või auhindadega ega maksta võitjale välja rahas, v.a juhul, kui auhinnad asendatakse teiste samaväärsete auhindadega Kampaania Korraldaja otsusel.
 16. Korraldaja tasub auhindadelt kõik ettenähtud maksud. Korraldaja ei tasu võitjatel auhindade vastuvõtmisega kaasneda võivaid kulusid (transpordikulud auhinna realiseerimiskohta jms).
 17. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmisena Kampaania Korraldajale kasutada võitja nime ja pildi- või videomaterjali meedias, reklaamides, PR ja reklaamikampaaniates jm ilma võitjale selle eest tasu maksmata. Võitjad või võitja seaduslik esindaja annavad auhinna vastuvõtmisel selle kohta vastavasisulise nõusoleku, allkirjastades käesoleva kampaania tingimused.
 18. Kampaanias osaleja nõustub kampaanias osalemisega enda isikuandmete töötlemisega kampaanias toodud eesmärkide saavutamiseks (st võitjaga ühenduse saamiseks). Korraldaja kinnitab, et isikuandmeid ei kasutata muudeks eesmärkideks.
 19. Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise või Kampaania korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Kampaanias osaleja poolt edastatud sammude hilinemine või mitte kohale jõudmine Korraldajale; Kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada tema poolt edastatud kontaktandmetel jmt), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 20. Korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada Kampaania ja auhinna väljaandmine vääramatu jõu (force majeure), kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teavitades sellest koheselt kampaanias osalejaid Tartu Kaubamaja kodulehe vahendusel.
 21. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania korraldaja asukohta TKM Kinnisvara Tartu OÜ, Riia 1, 51004 Tartu, märksõnaga “Tartu Kaubamaja liikumis-challenge” hiljemalt 12. oktoobriks 2023.
 22. Kampaania lisainfo on kättesaadav aadressil www.tartukaubamaja.ee/koolikampaania.

Kampaania korraldajal on õigus kampaaniareegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest Tartu Kaubamaja kodulehe vahendusel www.tartukaubamaja.ee.